General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:anglický pivovar
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.0:0
Grounds:A414
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:8  (Praha 8)
Municipality:Libeň
Coords:
50°6'27.209"N,14°28'32.884"E
Record history:
23.11.2020
20:57:42
+ kabik - prekioarcheo
25.11.2020
20:45:42
+ kabik - přiřazení do areálu
Map + photo
Poznámky
23.11.2020 21:19:45 kabik

po úpadku pivovaru roku 1928 se areál začal transformovat na více provozů a mimojiné i Bednářovu parní mlékarnu.

Zajímavé čtení nabízí toto pdf , kde je zmíněna i nedaleká továrna na nábytek fy. Jirásko.

Nutno podotknout, že o něco výše, ul. Kotlaska 5, fungovala až do konce 1. sv. války továrna na dýmky Fritsche a Thein. Což trochu koresponduje s tím, že v části Libně, kolem dnešní Voctářovy ul., bylo židovské ghetto.