General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:22 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:vápenná pec "Jasiowka"
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.04
Bilighorze:BB,C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Třinec
Coords:
49°41'35.57"N,18°40'3.558"E
Record history:
11.10.2020
08:56:11
+ endru - Devirgace
Map + photo
Vápennou pec již těžce ohlodává zub času. (03/2020) Vápenka stojí v lese nedaleko areálu železáren. (03/2020)
 Kresba vápenné pece zvané
Poznámky
11.10.2020 16:10:45 endru

V bývalé vápenné peci zvané "Jasiowka" se pálilo vápno pro potřeby Třineckých železáren. Pec byla v provozu až do 60. let 20. století.