General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^44
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OP  (Opava)
Municipality:Vítkov
Coords:
49°46'40.555"N,17°45'10.818"E
Record history:
16.7.2020
23:29:27
+ Ubikvist - Devirgace.
Map + photo
07/2020 Celkový pohled (07/2020)
Ze severovýchodu Dmychadlo