General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Býv. Lnářské závody Orel >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.80:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:DS  (Dolnośląskie)
Municipality:Mysłakowice
Coords:
50°49'38.546"N,15°47'5.039"E
Record history:
21.8.2017
03:29:02
+ RayeR - gnozkace
Map + photo
pohled z jihozápadu 08/2017 pohled z jihozápadu 08/2017
pohled ze severovýchodu 08/2017 roh fabriky s věžičkou a komín v pozadí 08/2017
historické foto 1850 (ze severu, ten vlevo), převzato z: http://fotopolska.eu/Myslakowice/b34709,Zaklady_Lniarskie_Orzel_SA.html historické foto 1860 (z jihu, ten vpravo), převzato z: http://fotopolska.eu/Myslakowice/b34709,Zaklady_Lniarskie_Orzel_SA.html
historické foto 1934 (ze severu, ten vpravo), převzato z: http://fotopolska.eu/Myslakowice/b34709,Zaklady_Lniarskie_Orzel_SA.html tkalcovna v provozu 1969, převzato z: http://fotopolska.eu/Myslakowice/b34709,Zaklady_Lniarskie_Orzel_SA.html
Poznámky
23.8.2017 08:09:42 RayeR

Z historie:

V roce 1842 další pruský král, Frederik Wilhelm IV., uskutečnil dvě důležité investice, které dodnes dotváří obraz Mysłakowic. Byla to rekonstrukce zámku do neogotického stylu a postavení přádelny a tkalcovny lnu, která nadále – po mnoha modernizacích – představuje největší pracovní příležitost pro lidi. V roce 1857 část pracovníků lnářského podniku (mezi nimi i hodně Tyrolanů) odjela pracovat do textilek vznikajících v Zyrardowie.

 

O tom, že kancelářská práce nemusí být překážkou zajímavé a tvůrčí činnosti, svědčí Theodor Donat, pocházející ze Zhořelce a pracující v lnářském podniku. V Mysłakowicích inicioval vytvoření největší turistické organizace v dějinách Krkonoš. V roce 1880 tak vznikla „Krkonošská společnost“ (Tiesengebirgs-Verein) a v době svého největšího rozkvětu měla okolo 50 000 členů v celé střední Evropě. RGV podporovalo Krkonoše, jejich hospodářství, cíle a vytyčování turistických cest a horských bud.

Na území obou mysłakowických závodů byly v době 2. světové války pracovní tábory, hlavně pro vojenské zajatce. V současnosti fungují Lnářské závody „Orel“, které zaměstnávají okolo 600 pracovníků. V poslední době se tu, s cílem najít klid mezi královskou rezidencí a tyrolskými domy, usídlilo mnoho obyvatel Jeleniej Góry.
Právě len je bezesporu nejdůležitější produkt Mysłakowic. Toto místo je dnes hlavním lnářským centrem Polska. Výrobky z Mysłakowic mají vlastní prodejny v centru Varšavy či Krakova.

 

Historie po polski zde.

Historické fotky zde.