General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:BB,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:9  (Praha 9)
Municipality:Vysočany
Coords:
50°6'46.69"N,14°30'17.64"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
12.9.2022
09:55:14
+ Mc
23.6.2023
13:40:21
+ Pavel
12.10.2023
20:38:33
+ Tuxik - Z jako změna
Map + photo
Část nad střechou (02/2016) celkový pohled (2013)
detail s nepůvodním a nehezkým namalovaným ornamentem (2013) Detail dříku (02/2016)
06/2010 z webu.cz, komín nalevo
Dmychadlo je pevné.
Další fotografie:
1/21 nový pohled od paty 1/21  komín bez kotelny. interiér, 01/2021 probíhající demolice areálu, 01/2021 Bourací práce v areálu čile pokračují.
komín sólo stojící, 08/2021 komín sólo stojící, 06/2023 komín sólo stojící, 06/2023 spodek, 06/2023
Poznámky
17.1.2010 03:08:17 _M_

Mlýn a pekárna ve Vysočanech byly založeny r. 1912 a stavba byla provedena podle projektu Huberta Gessnera. Roku 1919 byl po požáru celý areál značně rozšířen. Roku 1994 byl v restituci celý areál navrácen akciové společnosti Odkolek, která ale výrobu přenesla do Brandýsa nad Labem a zdejší pekárnu nevyužívá.

25.1.2012 16:27:28 jakstep

krátký film o historii odkolku z ckylu ČT "hledání ztraceného času"; zajímavé záběry z roku 1927 zde

7.9.2020 21:43:04 Pipa
ZAHÁJENÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ V AREÁLU ODKOLEK
 
 
2. 9. 2020
 
 
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Území bývalých pekáren Odkolek bylo dne 2.9.2020 předáno zhotoviteli demoličních prací. Úkolem pro zbytek letošního roku je odstranit stávající objekty v rozsahu 1. etapy plánované výstavby, konkrétně jde o objekty Emca, jídelna a část jednopatrových garáží a dílen. Dále bude též odstraněn vnitroblok objektu mlýna (bývalá kotelna), s cílem umožnit přístup ze severní strany k zachovávanému komínu pro provedení kopaných sond ke zjištění kvality jeho založení. Také letos odstraníme spojovací lávky mezi objekty mlýn-pekárna a mlýn-těstárna. Další demolice v areálu pak budou pokračovat až v příštím roce. Budeme vás dále informovat.

Zdroj: https://www.vysocanskymlyn.cz