General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:9  (Praha 9)
Municipality:Vysočany
Coords:
50°6'46.69"N,14°30'17.64"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
Část nad střechou (02/2016) celkový pohled (2013)
detail s nepůvodním a nehezkým namalovaným ornamentem (2013) Detail dříku (02/2016)
06/2010 z webu.cz, komín nalevo
ten v centrální části obrázku (cca 1920-30; zdroj: fabriky.cz)
Další fotografie:
Dmychadlo je pevné.
Poznámky
17.1.2010 03:08:17 _M_

Mlýn a pekárna ve Vysočanech byly založeny r. 1912 a stavba byla provedena podle projektu Huberta Gessnera. Roku 1919 byl po požáru celý areál značně rozšířen. Roku 1994 byl v restituci celý areál navrácen akciové společnosti Odkolek, která ale výrobu přenesla do Brandýsa nad Labem a zdejší pekárnu nevyužívá.

25.1.2012 16:27:28 jakstep

krátký film o historii odkolku z ckylu ČT "hledání ztraceného času"; zajímavé záběry z roku 1927 zde