General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:48 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.80X
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:5  (Praha 5)
Municipality:Smíchov
Coords:
50°3'8.942"N,14°24'36.56"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
24.1.2010
20:13:48
+ _M_ - upřesnění
Map + photo
01/2022 09/2009 většina podstavce je skrytá v budově
09/2009  Římsa podstavce nad střechou 2.9.08
Západní BLG, leden 2010.. celkový pohled na lihovar (05/2010)
Cukrovar v městské krajině (09/2016) 07/2013
Další fotografie:
hlavice (2013) celkový historický pohled na lihovar, komín ještě s původním zakončením; 16.9.1925, foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy nové oplocení areálu, 06/2021 06/2021 03/23 změna okolí komínu
03/23 varna po přestavbě na galerii 03/23 podstavec 05/2024
Poznámky
17.1.2010 03:25:24 _M_

Lihovar byl založen r. 1880 Samuelem Fischlem a Adolfem Rosenbaumem. Dnešní podoba je z r. 1907, kdy proběhla rekonstrukce. V r. 1957 byla k lihovaru přistavěna octárna. Provoz Zlatého lihovaru, jak se v posledních letech nazýval, byl ukončen r. 2000.

26.1.2015 13:47:13 RayeR
Historie

Továrna byl založena jako továrna na líh a potaš v roce 1880 Samuelem Fischelem a Adolfem Rosembauem. Kroniky ovšem zmiňují lihovar patřící rodině Fischlů již v roce 1836, kdy byl dceřiným podnikem provozu u Veselí nad Lužnicí. Na přelomu 19. a 20. století byl třetí největší ze sedmi pražských lihovarů. Surovina potřebná k provozu byl výběr z melasy. Z jehož odpadu se vyráběli draselné soli pro Inwaldovu sklárnu. Aktuální vzhled sklárny pochází z roku 1907. A v roce 1957 byla nevyužívaná část potašovny přestavěna na octárnu, která ve své době patřila k předním v Evropě. Činnost lihovaru byla ukončena v roce 2000 a od té doby areál chátrá. V červnu roku 2013 se vlivem táhlých dešťů propadla střecha v několika oblastech areálu.

Současnost

Areál je uzavřen a hlídán hlídači se psy. Celý areál je v havarijním stavu obzvlášť po červnu 2013, kdy se zde v několika částech areálu propadly stropy. Památkově chráněná část areálu komín a varna zůstaly naštěstí zachovány. Dominantou areálu je rafinerie s převýšenou věžovou částí s půlkruhově zakončenými okny a tovární komín. V interiéru se dochovalo původní dekorativní litinové točivé schodiště. Vlastníkem budov je firma Zlatý lihovar a. s., jejímž jediným akcionářem je firma Goldfin Investments ltd. se sídlem na Panenských ostrovech. A její jednatel nereaguje na žádné výzvy ke spojení. Bylo vypracováno několik studií na budoucí využití lihovaru, ale na dohodu se současným majitelem to nevypadá a vypadá to spíše na to že majitel celý objekt nechá zchátrat a nechá ho spadnout.

 

Zdroj: www.fototipy.cz

7.10.2015 12:51:07 Garden

Firma vlastnící pozemky informovala, že na místě lihovaru plánuje vybudovat areál s 500 byty. Začít stavět by se mělo v roce 2017, se zachováním varny a komínu se v návrhu počítá.

 

Zdroj

15.9.2021 01:44:07 Tuxik

V areálu je většina budov zdemolována, komín a budova varny zůstává. Vzniknou zde byty od Trigema Real