General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:N
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N
Detail:0N0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:9  (Praha 9)
Municipality:Vysočany
Coords:
50°6'11.26"N,14°30'36.18"E
Details (CZ):13 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
15.5.2009
12:35:17
+ Mc - Komín zbořen 2003
Map + photo
Foto z r. 2002 (?) Foto z r. 2002 (?) - vlevo RU 120/2
zdroj: www.railgallery.cz, autor: pantograf, datum pořízení: léto 1990
Ortofoto z roku 2002 ten vlevo, nedatováno; převzato z debaty (koman 2005)
Nádorák vpravo. informace o komínu - zdroj: Národní listy č. 244, 1931, str. 3
Další fotografie:
z výstavby (zdroj: Holeček, Vladimír. Pražská spalovna odpadků ve Vysočanech a s ní související sběr a odvoz pevných odpadků z domácností a živnostenských závodů. 1934) z doby výstavby - 1931 (zdroj: SOA Praha, fond: Kapsa a Muller)
Poznámky
22.3.2010 16:00:13 pubi
Spalovna komunálních odpadů ve Vysočanech byla postavena v letech 1930-1933 jako druhá svého druhu v republice (po brněnské spalovně z roku 1905). Do provozu byla uvedena v roce 1934. V budově spalovacích baterií byly instalovány dva kotle o kapacitě 200 tun/den. Kotle umožňovaly také spalování práškového uhlí jako podpůrného paliva. Pára byla dodávána dálkovým parovodem okolním podnikům a také využívána na výrobu elektřiny ve vlastní elektrárně vybavené dvěma turbogenerátory po 5 MW elektrického výkonu.