General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:180 m
Gallery:3/2
Alternatives:ZEVO (Zařízení na Energeti~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:H/HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:10  (Praha 10)
Municipality:Malešice
Coords:
50°4'43.727"N,14°32'27.859"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
Map + photo
stav před rekonstrukcí (11/2004) 02/2009
14.11.2008  8:20 z výšky cca 300m. (www.planes.cz) detail vršku (+ antény)
antény (2013) dřík, byť je mlád, tak je raděj již stažen ocelovými pásy (2013)
horní partie (2013) Dominanta Prahy od Nuseláku
Další fotografie:
vyfrkující komín v pozadí. V popředí teplárna Malešice celkový pohled na areál; foto J. Benák 08/2018 Pohled od paty. Nedatovano. Zdroj: ekolist.cz 03/2003 pata. Zdroj: https://pira.cz/foto/fotomal.htm
Poznámky
4.10.2013 09:57:17 Ubikvist

V současnosti (2013) se v České republice nacházejí tři spalovny komunálního odpadu:

·         Praha (Pražské služby, a. s.)

·         Liberec (Termizo, a. s.)

·         Brno (Sako Brno, a. s.)

 

V Praze byla první spalovna postavena ve Vysočanech během hospodářské krize v letech 1930–1933. Do provozu byla uvedena v roce 1934, poblíž někdejší tramvajové zastávky Spalovna (dnes Podkovářská) u Poděbradské ulice. Spalovna měla dva kotle o kapacitě 200 tun za den a odpad spalovala za přidání práškového uhlí. Páru vzniklou při spalování odpadu dodávala dálkovým parovodem okolním podnikům a rovněž ji využívala k výrobě elektrické energie dvěma turbogenerátoty o výkonu po 5 MWe. V průběhu provozu prodělala velkou rekonstrukci v letech 1959 až 1982. V posledních letech spalovala převážně uhlí a fungovala jako teplárna pro oblast Vysočan. V provozu byla do 6. 6. 1997.

Nová spalovna v Malešicích byla uvedena do provozu v roce 1998. V průběhu let se podstatně zlepšily její emisní parametry instalací katalyzátorů (uvedeny do provozu v 3/2007). Tyto katalyzátory odstraňují ze spalin oxidy dusíku a dioxiny. Od 6. října 2010 spalovna vyrábí elektrickou energii turbínou pojmenovanou Lilith (17,5 MWe). Kapacita spalovny je 310 000 tun odpadu za rok.

 

Plánované spalovny:

V roce 2012 byla v ČR kapacita spaloven zhruba 600 000 tun, ale produkce komunálního odpadu 2 až 2,5 miliónu tun. V ČR se tedy plánuje výstavba dalších několika spaloven. Všechny tyto záměry narážejí na odpor ekologických a občanských sdružení.

·         Komořany (okres Most) - pálit se zde má od roku 2015, kapacita 150 000 tun odpadu ročně

·         Chotíkov (okres Plzeň - sever) - kapacita bude 95 000 tun odpadu ročně

·         Karviná (okres Karviná) - kapacita 200 000 tun odpadu ročně

·         Vřesová (okres Sokolov) - kapacita 60 000 tun směsného komunálního odpadu ročně

13.11.2015 10:47:55 k.e.n
13.11.2015 16:44:19 RayeR

A koho by nebavilo večer koukat do kamen, tak zde je přímý přenos ze spalovny.

6.8.2022 21:55:53 Tuxik

Na komíně je instalován anténní systém Kathrein rádia Blaník o výkonu 4kW ERP. Více viz. https://pira.cz/foto/fotomal.htm