General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:1XX m
Gallery:1
Alternatives:Hnědouhelná elektrárna, We~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:SN  (Sachsen)
Municipality:Hagenwerder
Coords:
51°3'53.424"N,14°57'3.604"E
Record history:
8.10.2014
07:21:06
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Komín ze čtveřice, druhý zprava. Čtveřice komínů v pozadí, ten třetí zleva.