General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:1
Alternatives:Spalovna
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:^HD,2HD
Status:S
Country:ITA  (Itálie)
(p)Region:25  (Lombardia)
Municipality:Pavia
Coords:
45°10'38.078"N,9°10'38.345"E
Record history:
23.9.2013
16:09:26
+ Apache - Devirgace
Map + photo
Pohled vzhůru V celkovém pohledu
Souplechní uprostřed prachmatického industriálu Vršek s oprýskanými barvami
Dmychadlo a panoramata