General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:12X m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:USA  (Spojené státy americké)
Municipality:Port St John
Coords:
28°28'8.494"N,-81°14'10.493"W
Details (CZ):2 display >>
Record history:
19.12.2012
11:49:05
+ Mc - prekioarcheologie
Map + photo
z internetu, komín ve směru šipky autor toastforbrekkie, komín vpravo
z www.nbbd.com , komín vlevo autor Malcolm Denemark, komín vpravo
Poznámky
19.12.2012 13:22:18 Mc

Komín měřil údajně 121 nebo 122 metrů dle různých zdrojů.