General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:P
Country:USA  (Spojené státy americké)
Municipality:Bartow
Coords:
27°53'50.201"N,-82°8'17.992"W
Details (CZ):2 display >>
Record history:
16.12.2012
20:57:52
+ Mc - prekioarcheologie
Map + photo
z internetu, komín ve směru šipky z internetu
autor mainmanwalkin autor mainmanwalkin
z internetu