General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:9X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Status:P
Country:USA  (Spojené státy americké)
Municipality:St Paul
Coords:
44°56'1.226"N,-94°53'34.501"W
Record history:
5.12.2012
00:03:04
+ Mc - prekioarcheologie, GPS přibližná
Map + photo
z internetu, komín druhý zleva autor © 1985-2006 Scenic Foto!, komín vlevo
autor EC Leatherberry (1982), komín z plechovek vpravo autor Charles W. Burback/Minnesota Historical Society, komín úplně vpravo
copyright © 2005 Chris Gregerson, kotelna od komína zleva, ze které komín vyrůstal.