General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:60 m
Gallery:1
Alternatives:Cementárna
Count:2T  (Tight multistack)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:0:0
Bilighorze:CD,2C
Status:S
Country:ITA  (Itálie)
(p)Region:32  (Trentino-Alto Adige)
Municipality:Trento
Coords:
46°4'7.691"N,11°6'38.272"E
Record history:
16.9.2009
12:15:15
+ Mc - Devirgace
Map + photo
Cementárna i se soukomíním je vtipně ukryta pod skálou. 09/2009 09/2009
09/2009 Nahoru po kramlích s plnou ochranou...
Po cementárně ani památky 09/2013
Průhled komínem Část blgh je trošku překážkovou dráhou
Další fotografie:
Prachmatické kramle s řádně zrezivělým ochozem Pohled na protější dmychadlo s působivou přírodou kolem Soudmychadlí Prekio-mimikry