General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:31 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:r. 1870
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.8
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:BB  (Brandemburg)
Municipality:Frankfurt (Oder)
Coords:
52°20'59.622"N,14°33'7.826"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ starbreaker - Import pregionu
Map + photo
Budovy plynojemu byly v roce 2005 sanovány, aby byly zachovány i pro budoucí generace. Areál od Odry. (4/6)
Dřík zpěvněný litinovými pásy. Vrcholová část, možná ubouraná.
Komín má celkem tři nadpodstavcové oktagonální oddíly.