General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:178 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Anaconda Copper Mining Company >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:USA  (Spojené státy americké)
Municipality:Anaconda
Coords:
46°6'36.079"N,-113°5'10.198"W
Record history:
30.8.2017
21:40:46
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
unikátní letecká fotografie fabriky v plném provozu (repro Informační centrum města Anaconda)
pohled od paty (zdroj: noviny Montana Standard) stavba dříku (1919)
stavba podstavce (1919) dobová kresba (poněkud nepřesná)
letecký pohled na dmychadlo (zdroj: wikipedie) pohled na funkční fabriku (zdroj: montanahistoriclandscape.com)
Další fotografie:
dobová pohlednice vysoké pece foto z provozu schema kouřovodů vedoucích spaliny do komína Rok 1920 - pohled z jihovýchodu (zdroj: https://en.wikipedia.org)
Poznámky
31.8.2017 02:27:02 m.i.x

Nejvyšší dosud stojící cihelná stavba světa.

 

Stavba komína: První komín vysoký 87m (285’) byl ve fabrice postaven r. 1902. Se vzrůstajícím počtem pecí, z nichž každá další musela mít vlastní komín padlo rozhodnutí vybudovat namísto toho jeden centrální a spaliny do něj svádět pomocí kouřovodů. Stavbou byla zavázána firma Alphonis Chimney Construction Company. V květnu 1918 byla dokončena 9m (30') vysoká betonová základna "velkého komína". K jejímu zhotovení bylo použito 20.891 pytlů cementu, 50 vagonů písku a 118 vagonů štěrku. Přes svou enormní velikost a náročnost byl komín dokončen v extrémně krátkém čase. Byl postaven za pouhých 142 dní rychlostí 12 šárů cihel za směnu. První cihla byla usazena 23. 5., poslední 30. 11. 1918. Od 9m vysoké základny roste komín do výšky 169m (555') [Na informačních panelech Anaconda Stack State Park-u je nesprávně uvedeno 585' ~ výška celková, od paty. Ověřeno z jiných pramenů a měřením.] Dřík obsahuje 2 464 652 radiálek což odpovídá zhruba trojnásobnému počtu cihel běžných. Speciální cihly byly vyráběny přímo na místě [z pojmu "locally-manufactured" není zřejmé, zda byly zhotovovány přímo na stavbě, či to má znamenat cosi jako "v kraji"]. Na použitou maltu padlo 41.350 pytlů cementu, 77 vagonů písku a 37 vagonů žáruvzdorné hlíny. Při stavbě bylo použito přes 90 km truhlářského řeziva. První dým z dmychadla vyšel 5. 5. 1919 po dokončení prvního kouřovodu.

[gal:1:2]

 

Fabrika: Historie továrny Washoe Smelter je nedílně spjata s osobou báňského inženýra Marcuse Dalyho původem z Irska. Do severozápadní Montany přijíždí r. 1876 z pověření těžební společnosti ze Salt Lake City a stává se klíčovou postavou rozvoje důlního a zpracovatelského průmyslu v regionu.
Koncem 19. stol. byla v Butte [důlní město 30 km od Anacondy] nalezena gigantická žíla měděné rudy přesně v době, kdy byla díky rozvoji elektrotechniky (žárovka, telefon, motory) po mědi extrémní poptávka. Daly přesvědčil své zaměstnavatele investovat do vývoje technologií umožňujících tavbu a rafinaci rudy ve velkých objemech. Hledání lokality pro novoý zpracovatelský závod jej zavedlo do Deer Lodge Valley, kde zvolil Anacondu jako nejbližší místo od Butte s dostatečnými zdroji vody nutné pro hutní provoz. [Toto je trochu podivnost - údolím sice protéká nevýznamný potok, ale fabrika stála na kopci obklopena stepí. Jiný důvod, proč byla postavena právě tam a tak daleko od Butte se ale dohledat nepodařilo.] Daly vyprojektoval a postavil nejen samotnou továrnu, ale i město Anaconda jako takové. V začátcích mu pomáhal vybudovat systém zásobování vodou, osvětlení, tramvajovou linku a veřejné budovy. Plány na velkou huť s kapacitou 5.000 tun byly dokončeny r. 1889. Ve stejném roce se Montana stala samostatným americkým státem a Daly navrhoval, aby se Anaconda stala jeho hlavním městem. Dokonce pro budoucí vrcholné představitele státu nechal postavit Hotel Montana jehož část stojí dodnes na hlavní třídě.

Základní kámen továrny byl položen 20. září 1900 a provoz byl zahájen v r. 1902. Marcus Daly se jejího otevření nedožil, zemřel v listopadu 1900. V počátcích výroby byla ruda z Butte dopravována po silnici, velmi rychle ovšem bylo přistoupeno ke stavbě železnice. Fabrika postupně rostla  a během 20. století se stala jedním z největších producentů surové mědi v USA. Anaconda se během své historie také stala pojmem ve hutním a metalurgickém výzkumu a vývoji nových zpracovatelských technologií. Velký komín byl v r. 1954 rekonstruován, práce se týkaly zejména hlavice.

29. září 1980 oznámila Anaconda Minerals Company (od r. 1977 součástí holdingu ARCO - Atlantic Richfield Company) časově neomezené přerušení provozu hutě v Anacondě a rafinerie v Great Falls. Jako důvody uvedla zvyšující se provozní náklady a ekologická omezení. V širším kontextu byla důvodem taktéž celková situace na surovinovém trhu a nastupující globalizace přinášející konkurenci asijských producentů. Následovalo rozhodnutí o definitivním zastavení výroby a demolici objektů.

Ukončení produkce mělo drastické dopady na sociální situaci v regionu a město Anaconda prakticky zlikvidovalo. Pokles počtu obyvatel z původních 5000 pod 500 z něj na čas udělal v de facto město duchů. Obrat k lepšímu nastává až na přelomu tisíciletí, kdy se z Anacondy stává příjemné maloměsto zaměřené na turistický ruch (zimní sporty) a lokální průmysl. Ve městě například funguje manufakturní slévárna litiny. Obyvatelé města v podstatě ve druhé větě jakéhokoli rozhovoru začnou mluvit o fabrice, komínu a jejich slavné historii. Zároveň je cítit, že "ti co vydrželi" jsou hrdí na to, že dokázali přežít těžké období a pozvednout město opět k životu.

 

Prekion v číslech:

Celková Výška 178 m (585')

Výška dříku 169 m (555')

Výška základny 9 m (30')

Zapuštění základny 0.9 m (3')

Průměr základny 26 m (86' 1")

Vnitřní průměr - vrchní 18 m (60')

Vnitřní průměr - spodní 22 m (75' 4")

Mocnost zdiva u paty 1,5 m (5' 4")

Mocnost zdiva pod hlavicí 56 cm (22")

Mocnost zdiva v hlavici 1,2m (48")

Nadmořská výška paty 1753 m.n.m.(5754' USGS)  

 

 

Další podrobnosti viz. blog

 

 

Odkazy:

Stránky parku: http://stateparks.mt.gov/anaconda-smoke-stack/   
Karta na serveru (US) National Park Service: https://npgallery.nps.gov/AssetDetail/NRIS/87000607
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Anaconda_Smelter_Stack