General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:62 m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:MV  (Mecklenburg-Vorpommern)
Municipality:Ribnitz-Damgarten
Coords:
54°14'44.03"N,12°24'15.278"E
Record history:
27.4.2017
18:55:23
+ endru - Devirgace
Map + photo
Západní pohled na komín s přilehlými chátrajícími budovami. (04/2017) Komín je výškovou dominantou svého okolí. (04/2017)
Masivní dřík s poloviční ochranou bilighorze. (04/2017) Detailní pohled na horní partie dříku. (04/2017)
Detailní pohled na spodní partie dříku. (04/2017)