General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:360 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD,CC
Status:S
Country:SVN  (Slovinsko)
Municipality:Trbovlje
Coords:
46°7'33.737"N,15°3'42.268"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ starbreaker - Import pregionu
10.3.2014
07:13:06
+ starbreaker - změna na základě nových skutečností
Map + photo
Komín s elektrárnou - ze severovýchodu (08/2012) 05/2015
Pata komína s již notně vybledlým nápisem
Vrcholová partie s ochozem a dmychadlem Bilighorze s plošinkami
Dvířka do nitra komína Dmychadlo
Další fotografie:
pohled do dmychadla Interiér komína - izolovaný vnitrkomín a okolo něj vnitřní ochoz v úrovní venkovní plošinky z výstavby (zdroj: www.tet.si) pohled ze západu
Poznámky
21.7.2009 08:55:08 danny666

Nejvyšší komín Evropy, který byl postaven v 1975- 1976 během 210 dnů. Komín měl za účel nahradit původní 80 metrů vysoký komín, jehož kouř nedokázal během inverze uniknout z údolí a zamořoval tak své okolí.

Průměr v patě komína je 27,5 m a průměr v hlavě 7,7 m, v patě komína je tloušťka železobetonové stěny 90 cm, v hlavě 20 cm. Maximální výkyv nahoře je 60 cm.

(zdroj: web termoelektrárny - www.tet.si)