LT C 3X/Ub Cihelna, Paťanka, Praha 6 - Dejvice [karta >>]

3/3
ortofoto z roku 1938 (komín označen červeným bodem)
2010-02-02 14:18:20   danny666