LT H 2X/Ub Kotelna č. 39, Všehlušická, Slaný [karta >>]

1/3
11/2009 Velmi zajímavá kotelna. Komín jest pomyslnou osou "hvězdice"
2009-11-13 20:28:12   koman