LT C 42/Ub/1 Medmes, Čs. armády, Hranice [karta >>]

2/2
Foto za trochu hnusného počasí
2009-06-24 08:33:52   pajikxxx