MT C 6X/Ub Býv. Klášterní mlýn, třída Soukenická, Broumov [karta >>]

7/7
Letecký snímek z roku 1937, komín je označen červenou tečkou (zdroj: https://lms.cuzk.cz)
2019-08-16 11:02:06   Ubikvist