6V LT M 15/Ub/1 Opravna leteckých motorů, Hlavenec [karta >>]

5/5
04/2019 - 3 z 6 gigantických kouřovodů
2019-04-30 13:03:07   MV