RU C 178/Ub Býv. Washoe Smelter, Anaconda, Montana, USA [karta >>]

5/13
stavba podstavce (1919)
2017-08-30 22:17:48   m.i.x