MT C 54/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Hulín [karta >>]

4/10
Stav v říjnu 2015. Foto Šimon Sean
2015-10-30 09:38:44   k.e.n