MT C 54/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Hulín [karta >>]

5/10
Bilighorze. Stav v říjnu 2015. Foto Šimon Sean
2015-10-30 09:34:36   k.e.n