[Areál] Býv. Vítkovické železárny, Dolní oblast, Ostrava - Vítkovice [karta >>]

3/4
pohled na ještě funkční areál VŽ v 1. pol. 90. let; foto M. Polášek
2015-08-14 08:55:13   Bourka