Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

39/39
Odstavené hasící vozy v koksovně Jana Šverma v Ostravě. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-17 10:25:44   Ubikvist