Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

28/39
Koksovací vodící vůz je napevno spojen s odprašovacím krytem, který snižuje množství emisí během samotného vytlačování. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-17 10:22:40   Ubikvist