Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

6/39
3/ Horký koks je dopravován v hasicím vozu do hasicí věže, kde je zchlazen vodou. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-15 01:12:36   Ubikvist