Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

4/39
1/ Zásobník tříděného uhlí je spojen s dalšími částmi provozu pásovými dopravníky. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-15 01:11:49   Ubikvist