4T RU M 100/1 ČEZ, Elektrárna Dětmarovice, Dětmarovice [karta >>]

6/7
Řešení bilighorze
2013-02-19 22:00:17   Ubikvist