MT C 60/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Tovačov - Annín [karta >>]

2/3
Pohled na komín ze severu.
2013-02-08 18:00:00   endru