LT C 42/Ub Depo kolejových vozidel, Moravská, Česká Třebová [karta >>]

5/9
Komín vpředu. Nedatovaná fotografie převzatá z databáze Společenstva vodárenských věží.
2012-06-04 23:16:38   Radek