LT C 4X/Ub Býv. Přádelna Franze Preidla, Janská [karta >>]

1/1
Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Přádelnu Franze Preidla v Janské. Ten vpravo.
2011-11-04 18:34:01   Apache