LT C 3X/Ub Býv. Redlichovy mlýny, Koupelní, Hodonín [karta >>]

2/4
Historická fotografie - nedatováno.
2011-09-25 14:52:15   KDPK