MT T 80/2/1 Býv. Železniční dílny státních drah, MOVO, Lobezská, Plzeň - Petrohrad [karta >>]

6/7
letecký pohled na část fabriky, 5/2011
2011-05-29 20:05:26   Bourka