MT T 80/2/1 Býv. Železniční dílny státních drah, MOVO, Lobezská, Plzeň - Petrohrad [karta >>]

1/7
v městském kontextu; 9/2010
2010-10-05 21:52:07   Bourka