LT C 4X/Ub Parní válcový mlýn J. Strnadla, Kelč [karta >>]

1/1
Parní válcový mlýn v Kelči na počátku 20. století. (in: Dějiny města Kelče, 2004)
2010-07-25 18:15:39   endru