MT C 60/Ub Býv. Cukrovar, Brodce nad Jizerou [karta >>]

6/25
Detail zdobení dříku těsně nad podstavcem (5/10)
2010-05-20 13:02:21   metal_messiah