LT C 2X/Ub United Distillers & Nat Semel, Airline State Park Trail - S, Hebron - Amston, Connecticut, USA [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 7.1. - 8.1.2013    Mc
Vizuální charakteristiky Nápis na komíně: SEMEL    Mc