RU C 15X/Ub Býv. Anaconda Copper Mining Company, Great Falls, Montana, USA [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Stavitel komínu: Custodis    danny666
Datum realizace: 1908 rok    danny666
Datum demolice: 18. 9. 1982    danny666
Geometrie Vnitřní horní průměr dříku: 1520 cm    danny666
Vnější průměr podstavce (u profilu O): 2365 cm    danny666