MT M 9X/2 FPL's Riviera Beach Power Plant, Broadway, Riviera Beach, Florida, USA [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1962-63 rok    Mc
Datum demolice: 19.6.2011 8:32    Mc