MT M 8X/Ub Jaderný komplex Savannah River Site, Aiken, South Carolina, USA [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 23.10.2010 9:00 AM    Mc