LT C 31/Ub/1 OVUS - Podnik živočišné výroby, Hrdlív [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Vizuální charakteristiky Nápis na komíně: OVUS    MV