MT P 88/2 Plzeňská energetika, Na Pomezí, Plzeň - Karlov [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 29.4.2009 rok    Bourka
Různé Funkce komína: odsiřovací jednotka    Bourka
Technický stav: perfektní    Bourka
Dmychadlo: v pořádku    Bourka
Rošt na čápa : ne    Bourka
Stahovací obruče: ne    Bourka
Telekomunikační technika: ne    Bourka
Vložka: ne    Bourka
Zaplechování dmychadla: ne    Bourka
Zaústění kouřovodu: nad terénem    Bourka
Vizuální charakteristiky Barva: šedá, dole modrá; blghz a ochozy oranžové    Bourka
Nápis na komíně: Tenza    Bourka
Denní letecké výstražné označení: ne    Bourka
Noční letecké značení: ne    Bourka