LT C 4X/Ub Býv. Smaltovna Bartelmus, Železniční x Lobezská, Plzeň - Petrohrad [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 2002    Bourka