MT T 56/1 Věznice Odolov, Malé Svatoňovice - Odolov [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy Název areálu #1: Důl Zdeněk Nejedlý III    Mc
Název areálu #2: Východočeské uhelné doly    Mc