MT C 5X/Ub Býv. Škoda, Tylova, Plzeň - Vnitřní město [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: někdy mezi lety 1956-1967 rok    Bourka
Datum demolice: někdy mezi lety 1982-1988    Bourka