LT H 15/Ub Škoda Machine Tool, Emila Škody, Plzeň - Karlov [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Vizuální charakteristiky Barva: bílá    Bourka